Zapytanie ofertowe

 

Nazwa produktu:       

Format:                      

Nakład:                      

Kolorystyka:                /

Lakierowanie:          

Rodzaj papieru:        

Opis druku:               

Składanie                 
(falcowanie): 

Zszywanie:               

Perforowanie:          

Numerowanie:         

Opis prac introligatorskich:            

 

Imię i Nazwisko:     

Firma:                     

E-mail zwrotny:      

Telefon
kontaktowy: